VITV – XDBDS cuối tuần – Luật Đất đai 2013: nhiều bất cập trong thu hồi đấtVITV – XDBDS cuối tuần – Luật Đất đai 2013: nhiều bất cập trong thu hồi đất phát sóng 19:45 ngày 13/10/2018
Cùng Subscribe và đón xem các thông tin kinh tế cùng VITV tại:
Kênh Youtube:
Website:
Facebook:
Google+:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *