Tượng đắp đất sét, p2 nghe chú Đại Bi tiếng Hoa



Nghệ nhân Thành đá tiếp tục hoàn thiện pho tượng Phật bằng đất sét. Đây là pho tượng mẫu Đông Phương Phật sẽ tiến hành làm cho chùa Khai Nguyên Sơn Tây. Lh 0985883925

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *