Pháp Luật Cho Mọi Người -Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2017-2018##############################################
Youtube :
Xem tiếp các video khác:
Facebook: goo.gl/OriuCN

SUBSCRIBE :
################################################

Nguồn:https://batdongsancom.com/

8 thoughts on “Pháp Luật Cho Mọi Người -Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2017-2018

  1. Nhà tôi chuẩn bị thu hồi .nhưng chưa đền bù tài sản trên đất mà đã bắt lấy tiền đất.mà chưa có tái định cư cho chúng tôi.còn đất rừng sản xuất đền bù có 7nghin đồng trên mét vuông đất.chúng tôi rất bức súc .

  2. làm Gì thì làm người dân dc chính phủ giao, Cho người dân dc tý dat người dân có tý dat ví Như cái gậy trống cho, cuộc dời dể sống vậy mà Nay Thu Mai thu dền bù thì cái giá rẻ mạt xong lại dền bù kg dung với giá nhà nước ,vậy người dân sống ra sao hả

  3. hiện tôi làm nhà ở trên đất của cha mẹ dung trên 20 năm rồi giờ nhà nước thu hồi vậy tôi có được tái định cư không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *