Những góc khuất sau cơn sốt đất ở Đà Nẵng | VTC NowVTC Now | Cơn sốt đất vừa qua ở Đà Nẵng đã để lại những tác động tiêu cực đến an ninh xã hội, những rủi ro tiềm ẩn cho thị trường bất động sản vốn không minh bạch nơi đây.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *