Luật phòng cháy chữa cháy , tìm hiểu pháp lật về an toàn vệ sinh phòng chống cháy nổMua sách gọi :0947.809.541 , www.sachnganle.com .www.sachnganle.comMua sách gọi :0947.809.541 , www.sachnganle.com .www.sachnganle.com .biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 ; biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 ; biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 ; biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 ; Luật phòng cháy chữa cháy , tìm hiểu pháp lật về an toàn vệ sinh phòng chống cháy nổ đối vơi các cơ quan đơn vị ;uật đất đai đã sửa đổi bổ sung những quy định mới nhất về quản lý thẩm định cấp giấy phép xây dựng chứng nhận sở hữu thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư 2014- 2015 ;Luật đất đai luật nhà ở hướng dẫn mới nhất về công tác quản lý đất đai 2014 ;Quy định mới nhất về cấp phép xây dựng bảo trì quản lý công trình công sở , công trình xây dựng , công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ;Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và cốt thép kết cấu chịu thép công trình chịu động đất ;Phương pháp giám sát và nghiệm thu công trình xây dựng ;Qui định mới về quản lý chất lượng công trình thẩm định và phê duyệt thiết kế các công trình xây dựng mới nhất ;550 tình huống Giải đáp những vướng mắc về, quản lý dự án, chi phí xây dựng ,giám định chất lượng công trình & thanh quyết toán vốn trong đầu tư xây dựng 2012 ;hỉ dẫn kỹ thuật và thi công nghiệm thu ;Những Quy Định Mới Nhất Về Thẩm Tra,Thẩm Định,Phê Duyệt Thiết Kế,Tăng Cường Quản Lý,Kiểm Soát Chất Lượng,Bảo Trì Trong Các Công Trình Xây Dựng ;Bảng Giá Đất 2013 – Chính Sách Pháp Luật Trong Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Của Công Dân Đối Với Các Quyết Định Hành Chính Về Đất Đai Mới Nhất ;quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình và hướng dẩn mới nhất về giấy phép, quản lý chất lượng công trình xây dựng ;Quản lý chất lượng xây dựng công trình 2013 hướng dẩn xác định định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị ;Chính sách đất đai mới 2014 ;Tra cứu các tiêu chuẩn xây dựng việt nam về thi công và nghiệm thu ;Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Sữa Chữa Công Trình Xây Dựng Quản Lý Đô Thị, Xây Lắp Đường Dây Tải Điện,Trạm Biến Áp Và Các Công Tác Khác ;Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Quy Hoạch, Kỹ Thuật Xây Dựng Và Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình ;Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Xây Dựng ;Bảng Giá Đất Và Những Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai ;Tìm Hiểu Hướng Dẫn Mới Nhất Về Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Đấu Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Cấp Giấy Phép Xây Dựng Công Trình & Kỷ Năng Xử Lý Các Tình Huống Đấu Thầu Trong Hoạt Động Xây Dựng ;Tình Huống Giải đáp Về Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình ;Tình Huống Giải đáp Về Định mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Quản Lý Đô Thị, Xây Lắp Đường Dây Tải Điện, Trạm Biến Áp, Thủy Lợi, Thủy Điện Và Các Công Tác Khác ;Tình Huống Giải đáp Về Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình. Phần Xây Dựng ;Sổ tay xây dựng công trình: Tra cứu các tình huống về đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và xử phạt vi phạm hành chính torng lĩnh vực xây dựng ;ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỚI PHẦN XÂY DỰNG (Ban hành theo CV 1776/BXD-VP ;HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2011 ; Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi 2012;Hướng dẫn mới vế kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc, lập bản đồ và quản lý tài chính, điều chỉnh đơn giá, dự toán, quyết toán công trình xây dựng;uật đất đai (Đã được sửa đổi, bổ sung) Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 – 11 – 2003 của Quốc Hội

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/luat-dat-dai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *