Huyện Hoài nhơn, Tỉnh Bình Định thu hồi đất của dân, đền bù bồi thường trái luật..Huyện Hoài nhơn, Tỉnh Bình Định thu hồi đất của dân, đền bù bồi thường trái luật, dân khiếu nại kéo dài.

Hãy đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất .
Hãy chia sẻ video để thông tin đến với mọi người .

Nguồn:https://batdongsancom.com/

One thought on “Huyện Hoài nhơn, Tỉnh Bình Định thu hồi đất của dân, đền bù bồi thường trái luật..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *