Hoan hô đã có khung giá đất mới giai đoạn 2020-2024…Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đất đối với từng loại đất, theo từng vùng được quy định tại Điều 113 Luật Đất đai.
– Nhóm đất nông nghiệp:
– Nhóm đất phi nông nghiệp

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *