Điểm mới 13 Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2018 (P1)Kể từ ngày 01/01/2018, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Thư Ký Luật xin điểm qua một số Nghị định mới liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp, thuế, đất đai
Xem chi tiết:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

One thought on “Điểm mới 13 Nghị định có hiệu lực từ 01/01/2018 (P1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *