Di chúc làm nhà thờ tự của bà Đinh Thị TháiĐất Đai hương hỏa của Tổ Tiên Ông Bà là nơi Linh Thiêng!
Con cháu nào Thiện tâm đoàn kết bảo vệ nhà thờ, đất đai hương hỏa, báo hiếu cha mẹ ông bà, thì sẽ gặp Phước Đức, gia đình khỏe mạnh hạnh phúc…
Bà mong rằng đừng con cháu nào tà tâm vì âm mưu chiếm đất Hương hỏa nhà thờ Tổ Tiên làm nhà ở riêng rồi bất hiếu với mẹ cha.
Nhân quả rõ ràng, làm điều thất đức bất hiếu sẽ bị quả báo.
Bà không di chúc nhà thờ tự cho bất cứ đứa con nào của bà, cũng là để các con cháu đoàn kết không nghi kỵ tranh giành lẫn nhau.
Di chúc của bà được Pháp luật đã minh chứng và ủng hộ, nên con cháu nào tham lam đòi chiếm nhà thờ làm của riêng thì cũng vô ích thôi! rồi sẽ bị Pháp luật trừng trị và các vong hồn gia tộc họ Bùi cũng không dung tha đâu…
Nên tốt nhất là tất cả các con cháu hãy đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ nhà Thờ Tự làm nơi hội tụ chung của tất cả các con cháu của ông bà.

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/luat-dat-dai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *