ĐẤT THỔ CƯ , ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT NỀN DỰ ÁN TRONG BẤT ĐỘNG SẢN – HỒ CHIÊU NHASự khác nhau của đất thổ cư, đất nông nghiệp ? Hiểu thêm về đất nền dự án .

Trong quy hoạch đất đai có rất nhiều loại đất trong đó có Đất trồng cây lâu năm, Đất rừng phòng hộ, Đất thương mại dịch vụ, Đất quôc phòng, Đất an ninh, Cụm công nghiệp …

1. Đất thổ cư :

Đất thổ cư hay là đất phi nông nghiệp là loại đất cho phép ở, xây dựng nhà cửa, các công trình xây dựng cho đời sống xã hội .

Có 2 loại mã :

ONT : đất ở nông thôn

ODT : Đất ở đô thị

Để được công nhận là đất thổ cư thì cần lưu ý 2 vấn đề
1. Quy hoạch tại đó phải là quy hoạch đất thổ cư
2. Nếu quy hoạch đã là đất thổ cư nhưng trên sổ quyền sử dụng vẫn chưa là đất thổ cư thì người sở hữu phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư theo quy định luật của nhà nước

2. Đất nông nghiệp :

Đất nông nghiệp hiểu đơn giản là đất chỉ được phép sử dụng vào mục đích sản xuất, làm nông nghiệp như trồng hoa màu, nuôi trồng thủy sản, lương thực thực phẩm.

Đất nông nghiệp không được phép xây dựng nhà ở

3.Đất nền dự án:

Cần lưu ý vấn đề này

Đất nền dự án là đất thổ cư được chia nhỏ từ một quỹ đất lớn theo quy hoạch nhất định. Giấy chứng nhận phải được cấp mới cho từng lô đất nhỏ trong dự án.

Đất nên dự án là đất thương mại dịch vụ thì không được sở hữu vĩnh viễn, chỉ tài sản gắn liền với đất được sở hữu vĩnh viễn tức là công trình trên đất.

Còn một số loại đất nền dự án do một số công ty môi giới vẽ ra không thuộc quy hoạch đất thổ cư thì người mua có nguy cơ không làm nhà trên đất được . Hoặc không thể tách ra được sổ nhỏ từ sổ lớn của dự án

#hochieunha
#tuduydotpha
#nguoitrethanhdat
#batdongsan
#dautubatdongsan
#moigioibatdongsan

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/dau-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *