Đặt cọc có nên ký công chứng



đặt cọc ký công chứng
Đặt cọc không ký công chứng
cả hai đều có lý do của nó bạn nhé
Luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu
#Đặt coc #CongChung #Luatsu #Huongdanhopdongdatcoc

Nguồn:https://batdongsancom.com/

7 thoughts on “Đặt cọc có nên ký công chứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *