Cưỡng chế đất của Dòng Thánh Phaolô Hà Nội là tranh chấp hay chiếm đất tôn giáo?© OFFICIAL RFA VIETNAMESE VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO

Dòng Thánh Phaolô Hà Nội hôm 7 tháng 5 vừa bị chính quyền địa phương cưỡng chế khu đất vốn thuộc Nhà Dòng cho chủ đầu tư thi công. Đây là hành động tranh chấp hay chiếm đất tôn giáo?

Theo dõi YouTube:

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube:
Facebook:
Twitter:
Đài Á Châu Tự Do RFA:

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/luat-dat-dai

3 thoughts on “Cưỡng chế đất của Dòng Thánh Phaolô Hà Nội là tranh chấp hay chiếm đất tôn giáo?

  1. những phản ánh của nữ tu dòng thánh phao lo có cơ pháp lý. đề nghị chính quyền quận. cũng như UBND.tp Hà Nôi có hướng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. vì mảnh đất có thuộc quyền sử dụng lâu đời của dòng thánh phaolô Ha Nội. đề nghị mỗi người phải bảo vệ nguồn gốc đất đã có lịch sử. và tôn trọng những gì đã thuộc về lịch sử.

  2. Phong cách Hồ Chí Minh: Duy cướp thị nghiệp, lấy việc cưỡng chế tài sản toàn dân làm sự nghiệp. Còn đảng còn mình. Hàng thì sống chống Bắc Kinh thì chết. Cờ đảng “cờ máu mang hồn Liềm-Búa” đứng trước, cờ Nước đứng sau. Cương lĩnh đảng CS là Hiếp pháp xếp hạng trên Hiến pháp quốc gia. Vùng lên tống “đảng cs” vào “hỏa lò”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *