Chuẩn Bị Cho Sự Thay Đổi (Bài 3, Trường Sa-bát Quý 2 – 2019 | Tiếng Nói Hy Vọng)


CÂU GỐC: “Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chơn Ngài thành con đường đáng theo” (Thi thiên 85:13).

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: 1 Cô-rinh-tô 10:1–13, Sáng thế Ký 2:24, 1 Cô-rinh-tô 13:4–8, 1 Sa-mu-ên 1:27, Thi thiên 71, 1 Cô-rinh-tô 15:24–26.

Cuộc sống có rất nhiều đổi thay. Mọi việc thay đổi luôn luôn. Chỉ có một điều mà không thay đổi ấy là thực tế của sự thay đổi! Đúng ra, thay đổi là một phần của sự hiện hữu của con người. Ngay cả các luật vật lý cũng dạy cho chúng ta thấy rằng sự thay đổi là căn bản của thực tế.

Thường, sự thay đổi đến bất ngờ, không dự định trước. Chúng ta đang đi theo một nhịp điệu cố định, nhưng bất thần, mọi sự thay đổi và chúng ta ngỡ ngàng.

Nhưng cũng có những trường hợp, chúng ta đã thấy sự thay đổi sẽ đến. Chúng ta đã được báo trước, chúng ta đã thấy những dấu hiệu, những sự báo động rằng sẽ có những điều khác thường sẽ đến. Với những sự thay đổi thế nầy, chúng ta phải tập cho mình sẵn sàng, để cho dầu sự thay đổi thế nào, nhiều hay ít, chúng ta có thể đối đầu với chúng. Những sự thay đổi nầy thường là những điều vĩ đại trong đời sống con người: hôn nhân, con cái, tuổi già, và ngay cả cái chết.

Phải, chúng ta không sống đơn độc trên thế giới một mình. Nghĩa là, bất cứ sự thay đổi hệ trọng nào đến, chúng sẽ ảnh hưởng gia đình chúng ta, đôi khi rất nhiều nữa. Đồng thời, mỗi một sự thay đổi trong gia đình chúng ta, mỗi một thành viên trong gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tuần nầy chúng ta sẽ nhìn vào một số những sự thay đổi, mà không sớm thì chầy, mỗi chúng ta có thể phải đối diện và các sự thay đổi nầy cũng ảnh hưởng đến gia đình chúng ta nữa.

NHỊP ĐIỆU GIA ĐÌNH (Bài Học Sa-bát Quý 2 – 2019)
Mục Lục
Nhập Đề: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI
1. NHỊP ĐIỆU CỦA ĐỜI SỐNG (30 Tháng 3 – 5 Tháng 4)
2. NHỮNG SỰ CHỌN LỰA CỦA CHÚNG TA (6 Tháng 4 – 12 Tháng 4)
3. CHUẨN BỊ CHO SỰ THAY ĐỔI (13 Tháng 4 – 19 Tháng 4)
4. KHI CHỈ MỘT MÌNH (20 Tháng 4 – 26 Tháng 4)
5. CÁC LỜI KHÔN NGOAN CHO GIA ĐÌNH (27 Tháng 4 – 3 Tháng 5)
6. KHÚC TÌNH CA HOÀNG GIA (4 Tháng 5 – 10 Tháng 5)
7. CHÌA KHÓA CHO SỰ ĐOÀN KẾT TRONG GIA ĐÌNH (11 Tháng 5 – 17 Tháng 5)
8. LÀM CHA MẸ (18 Tháng 5 – 24 Tháng 5)
9. NHỮNG LÚC MẤT MÁT NGƯỜI THÂN YÊU (25 Tháng 5 – 31 Tháng 5)
10. NHỮNG LÚC CÓ RẮC RỐI NHO NHỎ (1 Tháng 6 – 7 Tháng 6)
11. GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC TIN (8 Tháng 6 – 14 Tháng 6)
12. HỌ THẤY GÌ TRONG NHÀ BẠN? (15 Tháng 6 – 21 Tháng 6)
13. LÀM CHO LÒNG QUAY VỀ TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG (22 Tháng 6 – 28 Tháng 6)

TRƯỜNG SA-BÁT

Tác giả:
Ông Bà Claudio và Pamela Consuegra

Dịch giả:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Trương Kimchi
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truongsabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/luat-dat-dai

One thought on “Chuẩn Bị Cho Sự Thay Đổi (Bài 3, Trường Sa-bát Quý 2 – 2019 | Tiếng Nói Hy Vọng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *