AXITSUNFURIC – Thầy Hoàng Đình TrungI. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
HS biết:
– Tính chất của H2SO4, ứng dụng và sản xuất H2SO4
– Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat.
HS hiểu:
– Dung dịch H2SO4 là axit mạnh (đổi màu quỳ tím, tác dụng với kim loại, oxit bazo, bazo và muối của axit yếu hơn)
– H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh (oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất) và tính háo nước.
2. Kĩ năng
– Pha loãng H2SO4 đặc
– Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế axit sunfuric
– Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế axit sunfuric.
– Nhận biết ion sunfat
– Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H2SO4 tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

Nguồn: https://chungcuquan9.com

Xem thêm bài viết khác: https://chungcuquan9.com/cong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *